Như đã thông báo, lễ bốc thăm của chương trình "TRÚNG THƯỞNG CÙNG CALCI K2, WOMEGA VÀ MOMEGA" sẽ được tổ chức vào ngày 5/12/2014. Tuy nhiên, vì một vài lí do, buổi bốc thăm sẽ được dời vào ngày 20/12/2014.

Mong nhận được sự thông cảm từ quý khách hàng!